Skip to main content

Nyheter

Och hur tänktes det här då..?

Utropstecken
Det är rätt frustrerande med alla dessa förståsigpåare som oblygt basunerar ut en massa ogrundade påståenden om hyresbostadsmarknaden, men här är en till…

Docenten i fastighetsekonomi (Lunds universitet) och Timbrodebattören Fredrik Kopsch luftar en hel del ihåliga påståenden i debattartikel på SVD Debatt (22 november).

Kopsch formligen kastar ur sig helt ogrundade påståenden, och undviker konsekvent att beskriva, eller förklara, hur hans påståenden skulle verka på hyresbostadsmarknaden. Här är några av hans påståenden:

Hyror behöver sättas efter marknadsmässiga principer. Endast då kommer rätt incitament för ekologiskt och socialt hållbara renoveringar att skapas.

Hur?

Vilka incitament finns genom marknadshyror för att det ska skapas ekologiskt och socialt hållbara renoveringar? Inga alls, snarare skulle marknadshyror motverka just det.

Kopsch menar också att marknadshyror skulle eliminera bostadsköerna och ge oss ett bättre utnyttjat bostadsbestånd; de sätter stopp för ombildningar som riskerar att erodera hyresmarknaden; och de drar undan fötterna för den svarta marknaden etc. Här hänvisar Kopsch till förslagen om fri hyressättning för nyproducerade hyresrätter i utredningen ”Fri hyressättning vid nyproduktion” (i vilken han var med som sakkunnig).      

Hur?

Marknadshyror eliminerar inte bostadsköerna eftersom det är bristen på bostäder som är orsaken till dem. Bostäderna blir plötsligen inte fler för att marknadshyror införs.

Marknadshyror stoppar inte ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, eftersom de sker genom ideologiskt grundade politiska beslut och inte har ett dugg att göra med hyressättningen eller hyresbostadsmarknaden som sådan.

Inte heller är marknadshyror boten mot svartuthyrning. Den olagliga uthyrningarna på hyresbostadsmarknaden får sin näring enbart av bostadsbristen. Ingen bostadsbrist – ingen efterfrågan på den svarta marknaden.

Läs Fredrik Kopsch debattartikel: https://www.svd.se/fel-bild-av-orsakerna-till-hyresproblemen/i/senaste/om/debatt.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .